Meddelandet "User unknown" visas när jag försöker logga in

Felmeddelandet "user unknown" visas. Detta beror troligtvis på att systemet ännu inte har fått information om din registering. När systemet får denna information läggs ditt konto in i systemet och kopplat till den kurs du är registrerad på. Det kan dröja ett par timmar innan informationen om registrering nått systemet. Om meddelandet visas mer än en dag efter att du gjort din registrering, kontakta itsupport.

Återställ ditt lösenord till ORU-kontot