This page in English

Teams för studenter

Teams är ett verktyg för möten och samarbeten med andra via Internet. Alla studenter har åtkomst till Microsoft Teams med sitt ORU-konto.

Du kan använda Teams för att exempelvis ha möte med en grupp deltagare. Du kan också skapa ett team för ett mer långvarigt samarbete med en grupp deltagare. Gruppchatten kan användas för mer kortlivade diskussioner.

Ladda ner Teams

Teams är en av apparna i Office 365. Läs mer om hur du laddar ner Office 365 ovan. Du kan använda programmet från vilken dator som helst genom att surfa till portal.office.com, logga in och sedan välja appen Teams. Du loggar in med:

Användarnamn: This is an email address 
Lösenord: och samma lösenord som du har till ditt ORU-konto.

Teamsappen finns också till mobiltelefoner.

Funktioner i Teams

Onlinemöten

Du behöver inte ha ett team för att skapa onlinemöten.

Se till att ha ett headset eller hörlurar med mikrofon för få bra ljudkvalitet. Ljudet är viktigt för ett bra möte.

Du kan ansluta till ett Teams-möte via webbläsare eller ladda ner skrivbordsappen till din dator eller som app till mobiltelefonen. 

Max antal deltagare i ett Teams-möte är 250.

Skapa ett team för samarbete

Du väljer vilka du bjuder in till ett team. Teams kan vara privata, d.v.s. begränsade för visning endast för de medlemmar du bjudit in, eller offentliga för alla.

Håll dialogen igång via kanaler

När du skapar ett team skapas en allmän kommunikationskanal, där nya konversationstrådar kan skapas av alla i teamet. Det är även möjligt att skapa underkanaler för att kommunicera kring olika ämnen. Med hjälp av kanaler kan du favoritmarkera de kanaler du är direkt berörd av och läsa övriga kanaler vid behov. Med hjälp av konversationstrådar i kanalerna kan alla som är medlemmar följa en dialog och ha översikt över pågående diskussioner.

Anteckningsböcker

Till ett team går det att ansluta OneNote-anteckningsböcker för att spara gemensamma anteckningar från exempelvis möten.

Projektplanering

Arbetar du i ett projekt finns det möjlighet att använda appen Planner och koppla den till ditt team. I Planner kan du skapa uppgifter, schemalägga slutdatum och tilldela dessa uppgifter till dina teammedlemmar. Alla i teamet kan få överblick och följa processen i projektet.

Ägare av ett team har ansvar

Det är ägaren av ett team som är ansvarig handläggare. Det innebär att man bland annat ansvarar för att lägga till och ta bort medlemmar, göra inställningar om vad som är tillåtet eller inte i teamet. När behovet av teamet inte längre behövs är det ägarens ansvar att ta bort teamet.

Chattar och konversationer i Teams

Tänk på att medlemmar i team ska verka för en konstruktiv dialog och bygga på relationer som präglas av ömsesidig respekt. Tonen i chatten ska vara vänlig och kommentarerna ska vara uppriktiga och väl avvägda.

Skyddsvärd och sekretessklassad information

Känsliga personuppgifter såsom information om hälsa, etnicitet, sexuell läggning, biometriska data eller övrig sekretesskyddade uppgifter som till exempel kan återfinnas i personalsystem, loggar, forskningsdata, upphandlingar ska inte hanteras i Teams. 

Beakta att två eller flera okänsliga uppgifter tillsammans kan bli känsliga.

Namnsättning av ett team

Teams med olämpliga namn eller namn som är samma eller påminner om organisatoriska enheter vid Örebro universitet kommer att tas bort. 

Borttagning av ett team

Teams som inte har en ägare kommer att tas bort. Om ett team har varit inaktivt i mer än sex (6) månader finns risken att det tas bort. När ett team tas bort tas all information inom teamet också bort. Det innebär att eventuella filer, chatthistorik, Planners mm tas bort permanent. Se därför till att hålla ditt team igång vid behov. Om behovet inte längre finns, ta bort teamet!

Support

Supportsidor för Teams-möten

Supportsidor för Teams

Videoutbildning för Teams