Wooclap (pilot)

Wooclap kommer att testas vid Örebro universitet i en pilotversion under 2022 och utvärdering av systemet kommer att ske löpande under året. Personal som registrerar ett konto på länken nedan kommer att få möjlighet att svara på en enkät för att bidra till utvärderingen av systemet.

Wooclap är ett digitalt responssystem som kan användas för att skapa interaktivitet genom bland annat omröstningar och frågeformulär. Deltagare svarar anonymt via digitala enheter som telefoner eller datorer och svaren är omedelbart tillgängliga för lärare eller mötesledare.

På Örebro universitet strävar vi efter att erbjuda:

  • undervisning som ger studenterna förutsättningar att ta ansvar för sitt lärande.
  • utbildningsmiljöer som stimulerar till aktivt lärande.
  • utbildning som främjar öppenhet och dialog mellan olika perspektiv och stimulerar till kreativitet, kritisk reflektion och bildning.

Wooclap erbjuder möjlighet att distribuera digitala frågor som du som student besvarar under pågående lärtillfälle. Svaren ger insyn i etablerad förståelse, åsikter, frågor eller önskemål. Värdefull information för läraren att följa upp i och beakta för vidare utformning av undervisningen och för dig i ditt ansvarstagande för fortsatt lärande. Deltagandet aktiverar dig i ditt lärande genom att du reflekterar över den egna förståelsen och det efterföljande arbetet ger dig möjlighet att utveckla din förståelse genom öppenhet mot, kritisk granskning av och dialog med andras förståelse och perspektiv.

Din säkerhet:

Örebro universitet är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter vid användningen av digitala verktyg.När du använder Wooclap lagras dina svar och den IP-adress som används på företagets servrar inom EU. Dessa uppgifter är skyddade genom kryptering. Mer information om detta hittar du här, du kan alltid ställa frågor om universitetets personuppgiftshantering till This is an email address.

Du som deltagare:

  • deltar frivilligt
  • behöver inte vara inloggad.
  • är anonym för övriga deltagare och ansvarig lärare.
  • bör undvika att uppge person- eller kontaktuppgifter.
  • bör aldrig dela information om dig själv som du skulle vara obekväm att dela i ett publikt forum.