FAQ - MFA

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande MFA (multifaktorautentisering).

Varför ska jag konfigurera MFA?

MFA (multifaktorautentisering eller tvåstegsverifiering som det även kallas) innebär att du som en extra säkerhet använder två olika verifieringssteg. Efter att ha skrivit in lösenord som första steg behöver du sedan utföra nästa steg som till exempel kan vara att verifiera dig i en MFA app typ Microsoft Authenticator App.

Om någon skulle komma över ditt lösenord så kommer man ändå inte åt ditt konto, eftersom du själv måste utföra steg två när någon försöker logga in på ditt konto från en extern enhet.

När måste jag använda MFA?

I dagsläget kommer det endast vara när du ska komma åt de system som du har hög behörighet i, systemadministrativ åtkomst till eller där det finns känslig information, oavsett om du loggar in på en ORU-dator eller med en privat enhet.

Under vintern kommer vi införa MFA för vanliga användare. Ordningen på införande är baserat på vilken typ av information finns i systemet och hur det har klassats i vår informationsklassningsmodell.

Var hittar jag MFA-manualen?

Den senaste versionen hittar du på Inforum under Stöd och Service > IT och Telefoni > Konto Registrera ditt ORU-konto för MFA.

Varför fungerar inte QR-koden i Authenticator-appen?

Du måste scanna QR-koden som visas i webbläsaren. Den som visas i manualen är bara ett exempel.

Hur gör jag om jag har bytt telefon (men har den gamla kvar)?

Logga in på https://portal.office.com och gå till MFA – My Profile, följt av Security info (detta steg förutsätter att den gamla telefonen fungerar så att du kan verifiera inloggningen med MFA). Lägg sedan till ytterligare metod, antingen autentiseringsapp igen, eller samtal/SMS. Ta sedan bort metoden/appen för den gamla telefonen (se steget Ta bort metod för MFA-inloggning i manualen).

Hur gör jag om jag har bytt telefon (och inte har den gamla kvar eller om den är trasig)?

Om du bara har ställt in MFA-verifiering via autentiseringsapp (och bara på en enhet) så måste du kontakta IT service så att de kan nollställa MFA för ditt konto, så att du kan konfigurera det på nytt.

Konfigurera flera metoder och på olika enheter (t ex ORU-mobil och privat mobil) för att undvika detta scenario.

Kan jag ha flera autentiseringsmetoder aktiva?

Ja. 

Varför måste jag konfigurera MFA trots att jag bara använder min ORU-dator (gäller endast personal på ORU)?

Enligt de lagar och regler som gäller kommer MFA krävas oavsett om man använder en ORU dator eller en privat dator när man vil ha åtkomst till system med känslig information eller där man har hög behörighet.

Kan jag använda min privata mobil (gäller endast personal på ORU)?

Du får välja om du vill använda din privata mobil eller den mobil som du har från ORU (om du har en mobiltelefon via ORU).