Musik, Matematik

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Musik som förstaämne och Matematik som andraämne.

Inför termin 3

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 36-2 ORU-H1341

Inför termin 5

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 hp 36-2 ORU-H4362
Musikpedagogik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp 36-2 ORU-H4363

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 36-2 ORU-H5403

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Musik för lärare V, Gymnasieskolan, 7,5 hp 36-2 ORU-H4364
Musikpedagogik för lärare III, 7,5 hp 36-2 ORU-H4365
Musikpedagogik för lärare IV, Självständigt arbete, 15 hp 36-2 ORU-H4366

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address