Svenska, Engelska

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Svenska som förstaämne och Engelska som andraämne.

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska IIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 36-2 ORU-H1379

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska IIIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 36-2 ORU-H1380

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 36-2 ORU-H1342

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 36-2 ORU-H1381

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address