Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Oorganisk kemi, 7,5 hp 36-40 ORU-H5324
Fysiologi, 7,5 hp 41-45 ORU-H5306
Doping, narkotika och kriminalteknik, 15 hp 46-2 ORU-H5307

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Instrumentella analytiska metoder, 15 hp 36-45 ORU-H5325
Miljöforensik, 15 hp 46-2 ORU-H5326

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address