Arbetsterapeutprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp 36-40 ORU-H7355
Arbetsterapi, Professionellt bemötande, 7,5 hp 41-45 ORU-H7356
Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv, 15 hp 46-2 ORU-H7357

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp 36-40 ORU-H7358
Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp 41-2 ORU-H7359

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II, 7,5 hp 36-40 ORU-H7360
Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del II, 22,5 hp 41-2 ORU-H7361

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, 22,5 hp 36-50 ORU-H7362
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, 7,5 hp 51-2 ORU-H7363

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering, 6 hp 36-39 ORU-H7364
Arbetsterapi, Profession, verksamhet och forskning, 24 hp 40-2 ORU-H7365

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address