Biomedicinska analytikerprogrammet, Fysiologi

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Anatomi, 7,5 hp 35-39 ORU-H7369
Medicin, Fysiologi, 7,5 hp 40-44 ORU-H7370
BMLV, Klinisk fysiologi, 10 hp 45-50 ORU-H7371
Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpning, 15 hp 51-7 ORU-H7372

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik inriktning fysiologi, 30 hp 35-3 ORU-H7373

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address