Civilekonomprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp under vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 36-2 ORU-H2339

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 36-45 ORU-H2354
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 46-2 ORU-H3342

Alternativt

   
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 36-2 ORU-H2303

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 36-45 ORU-H2354
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp 46-2 ORU-H2352
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 hp 46-2 ORU-H2353

Alternativt

   
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 36-2 ORU-H2340

Observera! Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp ges på engelska höstterminen 2020 och på svenska vårterminen 2021. För att läsa denna kurs krävs 18,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om totalt 30 hp, här kan du bl.a. välja praktik    
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 46-2 ORU-H2365
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 36-2 ORU-H2366

eller

   
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp 36-2 ORU-H2306
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 36-40 ORU-H2309
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 41-45 ORU-H2310
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 36-45 ORU-H2308
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 hp 36-45 ORU-H2307
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp 46-2 ORU-H2311

Rekommenderat är att man väljer Företagsekonomi, Uppsats, 15 hp + 15 hp teorikurser.

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om totalt 30 hp, här kan du bl.a. välja praktik    
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 46-2 ORU-H2367
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 36-2 ORU-H2368

eller

   
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 36-2 ORU-H2341

Observera! Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp ges på svenska höstterminen 2020 och på engelska vårterminen 2021.

Inför termin 7 eller 8

Rekommenderad studiegång.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser på avancerad nivå i företagsekonomi/nationalekonomi om totalt 30 hp (se www.oru.se/kurser)    

eller

   
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp
36-2 ORU-H2312
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp
36-2 ORU-H2342

Observera behörighetskravet för Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp: Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp och 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi samt Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 hp.

Observera att om du vill läsa kurserna Corporate Finance, 7,5 hp och Finansiell ekonomi och etik, 7,5 hp så krävs att du, förutom kravet på företagsekonomi/nationalekonomi 75 hp, även har läst 15 hp i statistik samt 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod i nationalekonomi eller statistik.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address