Ekonomiprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp under vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 36-2 ORU-H2339

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 36-45 ORU-H2354
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 46-2 ORU-H3342

Alternativt

   
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 36-2 ORU-H2303

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 36-45 ORU-H2354
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp 46-2 ORU-H2352
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 hp 46-2 ORU-H2353

Alternativt

   
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 36-2 ORU-H2340

Observera! Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp ges på engelska höstterminen 2020 och på svenska vårterminen 2021. För att läsa denna kurs krävs 18,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om totalt 30 hp    
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp 36-2 ORU-H2306
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 36-40 ORU-H2309
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 41-45 ORU-H2310
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 36-45 ORU-H2308
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 hp 36-45 ORU-H2307
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp 46-2 ORU-H2311

Välj Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp + 15 hp teorikurser.

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om totalt 30 hp    
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 36-2 ORU-H2341

Observera! Nationalekonomi, fortsättningskurs ges på engelska höstterminen 2020 och på svenska vårterminen 2021.

Detta är den rekommenderade studiegången. Examenskravet för en ekonomie kandidatexamen omfattar dock inte kurser i statistik och juridik utan kräver följande:

Ekonomie kandidatexamen
90 hp enligt ovan i företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive kandidatuppsats.
Om huvudområdet är företagsekonomi krävs 30 hp i nationalekonomi.
Om huvudområdet är nationalekonomi krävs 30 hp i företagsekonomi.
Därutöver läses 60 hp valfria kurser.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address