Förskollärarprogrammet

Var noga med att söka till rätt termin!

Inför termin 3

De första fem veckorna läses fortsättningen på Förskolepedagogik III, 15 hp. Du behöver därför enbart anmäla dig till 22,5 hp inför höstterminen 2020.

Kurs (välj alla) Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik IV, 7,5 hp 41-50 ORU-H4369
Förskolepedagogik V, 7,5 hp 41-50 ORU-H5415
Förskolepedagogik VI, 7,5 hp 51-2 ORU-H1358

Inför termin 5

Kurs (välj alla) Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna IIa, inriktning förskola, 15 hp 36-45 ORU-H1359
Förskolepedagogik IV, 7,5 hp 46-50 ORU-H1360
Utbildningsvetenskaplig kärna IIb, inriktning förskola, 7,5 hp 51-2 ORU-H1361

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik VI, 30 hp 36-2 ORU-H1362

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address