Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3

Inför termin 3

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning f-3, 15 hp 36-45 ORU-H1369
Engelska I, inriktning f-3, 15 hp 46-2 ORU-H1370

Inför termin 5

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Svenska II, inriktning f-3, 22,5 hp 36-50 ORU-H1371
Teknik för lärare, 7,5 hp  51-2 ORU-H5418

Inför termin 7

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Matematik II, inriktning f-3, 15 hp 46-2 ORU-H5419

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska, Självständigt arbete, inriktning f-3, 15 hp 36-45 ORU-H1372
Matematik, Självständigt arbete, inriktning f-3, hp 36-45 ORU-H5420
Samhällsorienterande ämnen, Självständigt arbete, inriktning f-3, 15 hp 36-45 ORU-H1373
Svenska, Självständigt arbete, inriktning f-3, 15 hp 36-45 ORU-H1374

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address