Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6

Inför termin 3

Kurs (välj en) Vecka Anm.kod
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6, 30 hp 36-2 ORU-H5354
Samhällsorienterande ämnen, inriktning 4-6, 30 hp 36-2 ORU-H1363

Inför termin 5

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning 4-6, 22,5 hp 36-50 ORU-H1364
Engelska III, inriktning 4-6, 7,5 hp 51-2 ORU-H1365

Inför termin 7

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Matematik II, inriktning 4-6, 15 hp 46-2 ORU-H5416

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska, Självständigt arbete, inriktning 4-6, 15 hp 36-45 ORU-H1366
Matematik, Självständigt arbete, inriktning 4-6, 15 hp 36-45 ORU-H5417

Samhällsorienterande ämnen, Självständigt arbete, inriktning 4-6, 15 hp 36-45 ORU-H1367
Svenska, Självständigt arbete, inriktning 4-6, 15 hp 36-45 ORU-H1368

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address