Högskoleingenjör, Byggteknik

Inför termin 3

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Byggprojektering I, 7,5 hp 36-44 ORU-H5404
Geoteknik med vägbyggnad, 7,5 hp 36-44 ORU-H5405
Projektarbete I för byggingenjörer, 7,5 hp 45-2 ORU-H5406
Byggproduktionsteknik I, 7,5 hp 45-2 ORU-H5407

Inför termin 5

Du som ska börja termin 5 ska läsa både valbara och obligatoriska kurser. Det är viktigt att du söker de kurser som hör till din inriktning. Observera att även de obligatoriska kurserna måste sökas!

Inriktning Byggteknik

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Mätningsteknik för byggingenjörer, 7,5 hp 36-44 ORU-H5408
Industrialiserat byggande, 7,5 hp 45-2 ORU-H5409
Projektarbete II, inriktning byggteknik, 7,5 hp 45-2 ORU-H5410
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Betongteknik, 7,5 hp 36-44 ORU-H5411
Juridik för företagande, 7,5 hp 36-44 ORU-H3376
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 36-44 ORU-H5343

Inriktning Byggproduktion

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Mätningsteknik för byggingenjörer, 7,5 hp 36-44 ORU-H5408
Industrialiserat byggande, 7,5 hp 45-2 ORU-H5409
Projektarbete II, inriktning byggproduktion, 7,5 hp 45-2 ORU-H5412
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Betongteknik, 7,5 hp 36-44 ORU-H5411
Juridik för företagande, 7,5 hp 36-44 ORU-H3376
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 36-44 ORU-H5343

Det finns möjlighet att läsa Matematisk statistik för högskoleingenjörer som en extra kurs. Sök i så fall Matematisk statistik för högskoleingenjörer som fristående kurs, övriga kurserna söker du som kurs inom program.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address