Högskoleingenjör, Industriell ekonomi

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Ekonomistyrning för ingenjörer, 7,5 hp 36-44 ORU-H2370
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp 36-44 ORU-H5362
Konstruktionsteknik, 7,5 hp 45-2 ORU-H5363
Energiteknik M, 7,5 hp 45-2 ORU-H5364

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp 36-44 ORU-H5365
Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs, 7,5 hp 45-2 ORU-H5367
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Juridik för företagande, 7,5 hp 36-44 ORU-H3376
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 36-44 ORU-H5343

 

Valfri kurs om 7,5 hp i läsperiod 2. Vald kurs ska vara i maskinteknik med beteckningen G1F eller högre (välj en). Vecka Anm.kod
Formningsteknik II, 7,5 hp 45-2 ORU-H5344
Marknadsstyrd idé- och produktutveckling, 7,5 hp 45-2 ORU-H5368
Systemkonstruktion, projektkurs, 7,5 hp 45-2 ORU-H5366

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address