Kandidatprogram i samhällsanalys

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp 36-2 ORU-H1346

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp 36-2 ORU-H1334

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Teori och samtida samhällsproblem, 30 hp 36-2 ORU-H1347

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, 30 hp 36-2 ORU-H1335

Inför termin 6

Valfria kurser - Kurserna du kan välja bland hittar du på universitetets webbplats.

Om du är intresserad av att läsa kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp finner du anmälningskoden nedan. Kursen är sökbar endast för programstudenter och finns därmed inte med i kursutbudet på hemsidan.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp 36-2 ORU-H1348

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address