Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Kammarmusik

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik III, 15 hp 36-2 ORU-H4336
Musikalisk gestaltning, Musikens material och form III, 7,5 hp 36-2 ORU-H4337

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 36-2 ORU-H4332
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik V, 15 hp 36-2 ORU-H4338
Musikalisk gestaltning, Musikens material och form V, 7,5 hp 36-2 ORU-H4339
Konstnärlig forskningsförberedelse, 7,5 hp 36-2 ORU-H4335

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address