Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Komposition

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition III, 15 hp 36-2 ORU-H4340
Musikalisk gestaltning, Musikteori III, 7,5 hp 36-2 ORU-H4341

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 36-2 ORU-H4332
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition V, 15 hp 36-2 ORU-H4342
Konstnärlig forskningsförberedelse, 7,5 hp 36-2 ORU-H4335

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 36-2 ORU-H4332
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 36-2 ORU-H4343
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 36-2 ORU-H4344
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address