Kriminologiprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Kriminologi II, 30 hp 36-2 ORU-H3310

Inför termin 5

Termin 5 är en termin där du själv väljer kursinnehåll omfattande 30 hp. Nedan presenteras de kurser som ges inom ämnet kriminologi. Du kan även söka andra kurser ur universitetets kursutbud. Tänk på att kurserna bör passa med veckorna.

Som programstudent omfattas din platsgaranti av 30 hp inom Örebro universitets fristående kursutbud.

För dig som söker programkursen Praktik för kriminologer:
Tänk på att du ordnar praktikplatsen själv och att du måste ha fått in samtliga hp från termin 1-4 för att vara behörig att läsa kursen.

Kurs Vecka Anm.kod
Våld i nära relation, 7,5 hp 36-40 ORU-H3312
Psykisk störning, droger och brott, 7,5 hp 41-45 ORU-H3313
Biopsykosocial kriminologi, 7,5 hp 46-50 ORU-H3314
Polisiärt arbete, 7,5 hp 51-2 ORU-H3315
Praktik för kriminologer, 15 hp 46-2 ORU-H3343

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address