Läkarprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 2, 30 hp 35-2 ORU-H8300

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 3, 30 hp 35-2 ORU-H8301

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 4, 30 hp 35-2 ORU-H8302

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 5, 27 hp 35-53 ORU-H8303
Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet, 15 hp 1-2 ORU-H8304

Inför termin 6

Kursen Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet, 15 hp som började termin 5 pågår även vecka 47-2.

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 6, 18 hp 35-46 ORU-H8305

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 7, 30 hp 35-2 ORU-H8306

Inför termin 8

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 8, 30 hp 35-2 ORU-H8307

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 9, 30 hp 35-2 ORU-H8308

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 hp 35-2 ORU-H8309

Inför termin 11

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem, 30 hp 35-2 ORU-H8310

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address