Masterprogram i finansiell ekonomi

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå, 7,5 hp 46-2 ORU-H2350
samt    
kurser ur universitetets utbud till en omfattning av totalt 22,5 hp (se www.oru.se/kurser).    

Alternativt någon av:

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 46-2 ORU-H2365
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 36-2 ORU-H2366
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 46-2 ORU-H2367
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 36-2 ORU-H2368

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address