Masterprogram i företagsekonomi

Höstterminen 2020 kan du välja att läsa avancerade teorikurser i företagsekonomi, skriva en uppsats på avancerad nivå eller utnyttja din valfria termin (se www.oru.se/kurser).

Observera att om du vill läsa kurserna Corporate Finance, 7,5 hp och Finansiell ekonomi och etik, 7,5 hp så krävs att du, förutom kravet på företagsekonomi 75 hp, även har läst 15 hp i statistik samt 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod i nationalekonomi eller statistik.

Planerar du att läsa kursen Företagsekonomi, Självständigt arbete II, avancerad nivå, 30 hp (individuell masteruppsats) under vårterminen 2021 så måste du läsa kursen Företagsekonomi, Företagsekonomisk samhällsanalys, avancerad nivå, 7,5 hp, ORU-H2369, under höstterminen 2020 (vecka 46-2).

Det finns också möjlighet att göra verksamhetsförlagd utbildning under vårterminen, 10 eller 20 veckor.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 46-2 ORU-H2365
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 36-2 ORU-H2366

Juridisk introduktionskurs är en valbar kurs för ekonomistudenter som inte finns med i kursutbudet på hemsidan, därav tillägget nedan. Använd anmälningskoden och anmäl dig inom program.

Valbar kurs

Kurs Vecka Anm.kod
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 46-2 ORU-H3342

Du som läser med inriktning mot hållbart företagande och ska göra praktik ska välja

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning inom hållbarhetsområdet, avancerad nivå, 22,5 hp 36-2 ORU-H2378

Programmet består av tre terminer på avancerad nivå och en termin med helt valfria kurser. Kurserna du kan välja bland hittar du på vår webbsida. Vill du följa den rekommenderade studiegången hänvisar vi till programmets utbildningsplan.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address