Matematikerprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp 36-45 ORU-H2355
Algebraiska strukturer, 7,5 hp 46-2 ORU-H5338
Komplex analys, 7,5 hp 46-2 ORU-H5332

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sannolikhetsteori, 7,5 hp 36-44 ORU-H5340
Linjär analys, 7,5 hp 36-44 ORU-H5339
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp 46-2 ORU-H2357
Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 hp 46-2 ORU-H5333

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address