Metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Valfri kurs/valfria kurser 15 hp 36-2  

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design, 15 hp 36-2 ORU-H7312

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address