Musik, kultur och medier

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, Musik, historia och samhälle, 30 hp 36-2 ORU-H4348

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, Musiksociologi och kulturstudier, 30 hp 36-2 ORU-H4349

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address