Offentlig förvaltning och ledning

Inför termin 3

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Offentlig förvaltning, 15 hp 36-45 ORU-H1343
Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp 46-2 ORU-H3320

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Statskunskap, kandidatkurs, 30 hp 36-2 ORU-H1329

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address