Personalvetarprogrammet

Inför termin 2

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Personalarbete I, 22,5 hp 36-50 ORU-H1351
Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp 51-2 ORU-H1352

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 36-2 ORU-H1353

Inför termin 4

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp 36-50 ORU-H3378
Genus, mångfald och organisation, 7,5 hp 51-2 ORU-H1354

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 36-2 ORU-H1355

Inför termin 6

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Personalarbete II, 15 hp 36-45 ORU-H1356
Personalarbetets praktik, 15 hp 46-2 ORU-H1357

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address