Psykologprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs II, 30 hp 36-2 ORU-H3350

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs III, 30 hp 36-2 ORU-H3351

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs IV, 30 hp 36-2 ORU-H3352

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs V, 30 hp 36-2 ORU-H3353

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VI, 30 hp 36-2 ORU-H3354

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VII, 30 hp 36-2 ORU-H3355

Inför termin 8

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning II, 3 hp 36-2 ORU-H3356
Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi, 12 hp 36-43 ORU-H3357
Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, 15 hp 44-2 ORU-H3358

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning III och utbildningsterapi, 4 hp 36-2 ORU-H3359
Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi, 20 hp 36-50 ORU-H3360

 

Valbara kurser (välj endast en) Vecka Anm.kod
Barn och föräldrar - psykoterapeutisk behandling på psykodynamisk grund, 6 hp 51-2 ORU-H3361
Psykologi, avancerad nivå, Handledning och konsultation, 6 hp 51-2 ORU-H3362

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Examensuppsats, 30 hp 36-2 ORU-H3363

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address