Socionomprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 36-40 ORU-H3364
Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 41-45 ORU-H3365
Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp 46-2 ORU-H3366

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser, 30 hp 36-2 ORU-H3367

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete, 7,5 hp 36-40 ORU-H3368
Juridik i socialt arbete, 22,5 hp 41-2 ORU-H3369

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Yrkesroll, praxis och utövande i socialt arbete, 30 hp 36-2 ORU-H3370

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 hp 36-2 ORU-H3371

Inför termin 7

Du ska, förutom att anmäla dig till kursen nedan via antagning.se, välja vilken valbar delkurs du önskar läsa. Detta gör du via denna webbsida (webbsidan stänger efter sista anmälningsdag, om du inte anmält dig inom angiven tid kontakta This is an email address).

Kurs Vecka Anm.kod
Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle, 30 hp 36-2 ORU-H3372

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address