Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård

Inför termin 3

KursVeckaAnm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad inom akutsjukvård med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 35-3 ORU-71124

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address