Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete med inriktning mot distriktssköterska, 15 hp 36-45 ORU-H7352

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address