Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa, 7,5 hp 36-2 ORU-H7344
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp 36-2 ORU-H7353

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address