Systemvetenskapliga programmet

Du som vill läsa Informatik, fortsättningskurs ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Informatik, Klientprogrammering för webbsystem, fortsättningskurs, 7,5 hp 36-40 ORU-H2326
Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs, 7,5 hp 41-45 ORU-H2327
Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs, 7,5 hp 46-50 ORU-H2328
Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs, 7,5 hp 51-2 ORU-H2329

Du som vill läsa Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs, 30 hp anmäler dig till:

Kurs Vecka Anm.kod
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs, 30 hp 36-2 ORU-H2330

Programmet är ett fritt program, men har en rekommenderad studiegång som du hittar i programmets utbildningsplan. Se även över ditt kursval så att du uppfyller examenskraven.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address