Civilekonomprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp under hösten.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 4-23 ORU-V2025

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 4-23 ORU-V2011
eller    
Grundläggande statistik, 15 hp 4-13 ORU-V2029
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 14-23 ORU-V3067

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 4-23 ORU-V2026
eller    
Grundläggande statistik, 15 hp 4-13 ORU-V2029
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp 14-23 ORU-V2048
Statistik, Inledande matematik för statistiker, 7,5 hp 14-23 ORU-V2049

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om 30 hp    
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 4-23 ORU-V2090
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 14-23 ORU-V2091
eller    
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp (halvfart) 4-23 ORU-V2012
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 hp 4-13 ORU-V2013
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 4-13 ORU-V2014
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 4-8 ORU-V2015
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 9-13 ORU-V2034
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp (halvfart) 4-23 ORU-V2016

Rekommenderat är att man väljer uppsats 15 hp + 15 hp teorikurser.

Du som läser mot revisor kan välja nedanstående kurser

Observera att de endast ges på vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Handelsrätt, 15 hp 4-13 ORU-V3068
Beskattningsrätt, 15 hp 14-23 ORU-V3069

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om 30 hp    
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 4-23 ORU-V2092
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 14-23 ORU-V2093
eller    
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 4-23 ORU-V2002

Under vårterminen 2020 går kurserna på engelska.

Inför termin 7 eller 8

Rekommenderad studiegång.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp 4-23 ORU-V2018
eller    
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp 4-23 ORU-V2027
eller    
Valfria kurser på avancerad nivå inom Företagsekonomi/Nationalekonomi om totalt 30 hp    

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address