Högskoleingenjör, Byggteknik

Inför termin 2

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Betongkonstruktion, 7,5 hp 4-13 ORU-V5114
CAD- och ritteknik för byggingenjörer, 7,5 hp 4-13 ORU-V5115
Byggteknik II, 7,5 hp 14-23 ORU-V5116
Teknik och samhälle i utveckling, 7,5 hp 14-23 ORU-V5103

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Energi- och byggteknik med matematisk modellering, 7,5 hp 4-13 ORU-V5117
Installations- och VA-teknik för byggingenjörer, 7,5 hp 14-23 ORU-V5118

Du som ska börja termin 4 ska förutom obligatoriska kurser även välja inriktning. Information för årskurs 2 inför val av inriktning kommer att ges 24 september 10.15–11.00 i sal T129.

 Inriktning Byggteknik

Kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Byggprojektering II, 7,5 hp 4-13 ORU-V5119
Konstruktion trä och stål, 7,5 hp 14-23 ORU-V5120

Inriktning Byggproduktion

Kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Byggproduktionsteknik II, 7,5 hp 4-13 ORU-V5121
Byggproduktionsteknik III, 7,5 hp 14-23 ORU-V5122

Inför termin 6

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Lågenergibyggnader, 7,5 hp 4-13 ORU-V5123
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 14-23 ORU-V5124
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5 hp 4-13 ORU-V2099
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp 4-13 ORU-V5045
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp 4-13 ORU-V5109

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address