Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling

Inför termin 2

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Mekanik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 4-13 ORU-V5102
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5 hp 4-13 ORU-V2099
Teknik och samhälle i utveckling, 7,5 hp 14-23 ORU-V5103
Hållfasthetslära för högskoleingenjörer, 7,5 hp 14-23 ORU-V5104

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Tillverkningsteknik, 7,5 hp 4-13 ORU-V5105
Geometrisk modellering och simulering, 7,5 hp 4-13 ORU-V5106
Formningsteknik, 7,5 hp 14-23 ORU-V5107
Produktutveckling, 7,5 hp 14-23 ORU-V5108

Inför termin 6

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp 4-13 ORU-V5109
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp 14-23 ORU-V5110
Valbar kurs (välj en) Vecka Anm.kod
Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning, 7,5 hp 4-13 ORU-V5111
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp 4-13 ORU-V5045

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address