Matematikerprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Flervariabelanalys, 9 hp 4-13 ORU-V5033
Kombinatorik, 6 hp 4-13 ORU-V5034
Analysens grunder, 7,5 hp 14-23 ORU-V5035
Matematisk modellering och problemlösning, 7,5 hp 14-23 ORU-V5042

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Linjär algebra II, 7,5 hp 4-13 ORU-V5043
Optimering, 7,5 hp 4-13 ORU-V5036
Beräkningsmatematik I, 7,5 hp 14-23 ORU-V5044
Differentialekvationer, 7,5 hp 14-23 ORU-V5037

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp 4-23 ORU-V5041

Du som vill läsa inriktning beräkningsmatematik ska även välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Tillämpad matematik, 7,5 hp 4-13 ORU-V5038
Fallstudier i beräkningsmatematik, 7,5 hp 14-23 ORU-V5039

Du som vill läsa inriktning matematisk statistik ska även välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Fallstudier i matematisk statistik, 7,5 hp 14-23 ORU-V5040
samt en av följande kurser:    
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs, 7,5 hp 4-13 ORU-V2005
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs, 7,5 hp 4-13 ORU-V2030

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address