Psykologprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs II, 30 hp 4-23 ORU-V3051

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs III, 30 hp 4-23 ORU-V3052

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs IV, 30 hp 4-23 ORU-V3053

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs V, 30 hp 4-23 ORU-V3054

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VI, 30 hp 4-23 ORU-V3055

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi III, 20 hp 4-18 ORU-V3056
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning I, 3 hp 4-23 ORU-V3057
Psykologi, avancerad nivå, Ledarskapspsykologi, 7 hp 19-23 ORU-V3058

Inför termin 8

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning II, 3 hp 4-23 ORU-V3059
Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi, 12 hp 4-11 ORU-V3060
Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, 15 hp 12-23 ORU-V3061

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning III och utbildningsterapi, 4 hp 4-23 ORU-V3063
Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi, 20 hp 4-18 ORU-V3064

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Barn och föräldrar - psykoterapeutisk behandling på psykodynamisk grund, 6 hp 19-23 ORU-V3062
Psykologi, avancerad nivå, Handledning och konsultation, 6 hp 19-23 ORU-V3065

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Examensuppsats, 30 hp 4-23 ORU-V3066

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address