Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Inför termin 2 (sammanlagt helfartsstudier)

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, inriktning elevhälsans medicinska insatser, 7,5 hp 4-23 ORU-V7065
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd och funktionshinder, 7,5 hp 4-23 ORU-V7066
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 hp 4-23 ORU-V7067

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address