Matematik, Idrott och hälsa

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Matematik som förstaämne och Idrott och hälsa som andraämne.

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V5689

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott och hälsa Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V7693

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V5690
Idrott och hälsa IIb, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V7694

Inför termin 8 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V1672
Idrott och hälsa IVb, Självständigt arbete, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V7695

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1674

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address