Musik, Engelska

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Musik som förstaämne och Engelska som andraämne.

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp 3-22 ORU-V4634
Musikpedagogik för lärare I, 15 hp 3-22 ORU-V4635
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Engelska Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1670
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet
Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen)
3-22 ORU-V4605
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musik för lärare IV, Gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V4636
Engelska IIb, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V1671
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 8

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning
gymnasieskolan, 15 hp
3-12 ORU-V1672
Engelska IVb, Självständigt arbete, inriktning
gymnasieskolan, 15 hp
13-22 ORU-V1673
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet
Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen)
3-22 ORU-V4604
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 10

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning
gymnasieskolan, 15 hp
3-22 ORU-V1674
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet
Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen)
3-22 ORU-V4606
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address