Samhällskunskap, Historia

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Samhällskunskap som förstaämne och Historia som andraämne.

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällskunskap Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1678

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Historia Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1675

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällskunskap IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V1679
Historia IIb, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V1676

Inför termin 8 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V1672
Historia IVb, Självständigt arbete, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V1677

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1674

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address