Svenska, Engelska

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Svenska som förstaämne och Engelska som andraämne.

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1680

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Engelska Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1670

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V1681
Engelska IIb, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V1671

Inför termin 8 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V1672
Engelska IVb, Självständigt arbete, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V1673

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1674

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address