Biomedicinska analytikerprogrammet, Fysiologi

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Fysiologi med anatomi samt Sjukdomslära och
farmakologi, 30 hp
3-22 ORU-V7701

Inför termin 4

Kursen Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpning, 15 hp som började termin 3 pågår även vecka 3-7.

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, Neurofysiologi, 7,5 hp 8-12 ORU-V7709
BMLV, Ultraljud, 7,5 hp 13-17 ORU-V7710
BMLV, Bild- och funktionsmedicin, 7,5 hp 18-22 ORU-V7711

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod II, 7,5 hp 1-7 ORU-V7706
BMLV, Examensarbete inriktning fysiologi, 15 hp 8-17 ORU-V7712
BMLV, Medicinsk diagnostik inriktning fysiologi, 7,5 hp 18-22 ORU-V7713

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address