Civilingenjör, Datateknik

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Integraler och differentialekvationer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5668
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5692
Databasteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5693
Datorkommunikation och nätverk för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5694

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Elektronik för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5695
Programvaruutveckling för civilingenjörer, 15 hp 3-22 ORU-V5696
Matematisk statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp 13-22 ORU-V5673

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Inbyggda system för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5697
Ekonomi för civilingenjörer, 6 hp 3-10 ORU-V2679
Människa-dator-interaktion för civilingenjörer, 4,5 hp 11-17 ORU-V5698
Operativsystem för civilingenjörer, 4,5 hp 17-22 ORU-V5699

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Reglerteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5677
Webbsystem för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5700

Inför termin 8

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Modellering och numerisk simulering, 6 hp 3-9 ORU-V5701
Integrerat projektarbete i datateknik, 12 hp 3-22 ORU-V5702

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Sensorer och mätsystem, 6 hp 10-16 ORU-V5703
Artificiell intelligens för webben, 6 hp 10-16 ORU-V5704
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Avancerad Människa-dator-interaktion, 6 hp 16-22 ORU-V5705
Datasäkerhet, 6 hp 16-22 ORU-V5706

Inför termin 10

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Examensarbete för civilingenjörsexamen i datateknik, 30 hp 3-22 ORU-V5707

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address