Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi, Arbetsterapi

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp.

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, avancerad nivå, Forskningsetik, 2,5 hp 3-6 ORU-V7725
Arbetsterapi, avancerad nivå, Kvalitativ metod och analys, 5 hp 17-22 ORU-V7726

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 7-16 ORU-V7696
Arbetsterapi, avancerad nivå, Hjälpmedel och välfärdsteknik – behov, användning och nytta, 7,5 hp 7-16 ORU-V7697

Valbar kurs kan komma att ställas in vid alltför få sökande.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address