Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, Hörselvetenskap

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp.

Inför termin 2

KursVeckaAnm.kod
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 3-12 ORU-78096

Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 13-22 ORU-78110

Inför termin 4, alternativ för magisterexamen

KursVeckaAnm.kod
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-78094

Inför termin 6

I en masterexamen ska bland annat ett självständigt arbete om 30 hp ingå, alternativt två självständiga arbeten om vardera 15 hp.

KursVeckaAnm.kod
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 hp (halvfart) 3-2 ORU-78097
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-78100

Inför termin 8

Kurser ur Örebro universitets kursutbud. Kurserna du kan välja bland hittar du på universitetets webbplats. Sök gärna flera olika alternativ om någon kurs blir inställd.

Rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address