Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, Omvårdnadsvetenskap

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp

Inför termin 4, alternativ för magisterexamen

KursVeckaAnm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 hp (halvfart) 4-23

ORU-71203

Inför termin 6

I en masterexamen ska bland annat ett självständigt arbete om 30 hp ingå, alternativt två självständiga arbeten om vardera 15 hp.

KursVeckaAnm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 hp (halvfart) 4-3 ORU-71093
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 hp (halvfart) 4-23 ORU-71094

Inför termin 8

Kurser ur Örebro universitets kursutbud. Kurserna du kan välja bland hittar du på universitetets webbplats. Sök gärna flera olika alternativ om någon kurs blir inställd.

Rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address