Socionomprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 3-7 ORU-V3648
Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 8-12 ORU-V3649
Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp 13-22 ORU-V3650

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser, 30 hp 3-22 ORU-V3651

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete, 7,5 hp 3-7 ORU-V3652
Juridik i socialt arbete, 22,5 hp 8-22 ORU-V3653

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Yrkesutövande och professionalitet, 30 hp 3-22 ORU-V3654

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Kunskapsutveckling i socialt arbete samt examensarbete, 30 hp 3-22 ORU-V3655

Inför termin 7

Du ska, förutom att anmäla dig till kursen nedan via antagning.se, välja vilken valbar delkurs du önskar läsa. Detta gör du via denna webbsida. Denna webbsida stänger den 15 oktober, vid ansökan därefter kontakta This is an email address

Kurs Vecka Anm.kod
Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle, 30 hp 3-22 ORU-V3656

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address